.. przez Internet;
.. bez wychodzenia z domu;
.. w wybranych przez Ciebie godzinach;
.. w dzień lub w nocy;
.. z pomocą kierownika kursu;
.. z pomocą działu technicznego;
.. świadectwo wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. otrzymasz pocztą tradycyjną.

Warto? .. pewnie, że tak!

Działając na podstawie zezwolenia wydanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.42.2014 Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” zaprasza na pierwszą ( i może ostatnią) w tym roku edycję:

A. KURSU ONLINE dla kandydatów na WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU dzieci i młodzieży

 2.02-31.03.2015 r.

(rzeczywisty czas pracy na kursie to 36 godz  dla osób sprawnie poruszających się po platformie)

Szczegóły na stronie www.fala.edu.pl lub na www.onlineszkolenia.pl

B. KURSU ONLINE KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

Czas trwania  edycji:

2.02-31.03.2015 r (rzeczywisty czas na platformie 10 godz.)

Czas trwania oznacza, że kurs nie rozpocznie się wcześniej niż 02.02, natomiast każdy uczestnik ma prawo zrobić go szybciej, w swoim tempie, ale nie później niż do 31.03.2015 r. Zakres tematyczny kursu na Kierownika wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewidziany jest łącznie na 10 godzin pracy (dla osoby poruszającej się swobodnie po platformie).

Udział w KURSIE ONLINE jest odpłatny.

Zakres KURSU ONLINE:

* program w pełni zgodny z wymogami Rozp. MEN z 21.01.1997 (ze zmianami)

* materiały szkoleniowe z repertuarem do praktycznego wykorzystania w pracy kierownika;

* uczestnikom KURSU ONLINE zapewniamy wsparcie kierownika kursu, który jednocześnie jest prowadzącym;

* na uczestników, którzy zaliczą KURS ONLINE czekają świadectwa wystawiane w oparciu o aktualne Rozp. MEN z 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z numerem zezwolenia Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

KURS ONLINE kończy się egzaminem na platformie edukacyjnej moodle (www.moodle.fala.edu.pl) w 2 formach: 1 – test w ostatnich dniach kursu i 2 – plan wychowawczy na zaliczenie.

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa w KURSIE ONLINE jest:

* co najmniej średnie wykształcenie i ukończone 18 lat;

* wypełnienie i odesłanie mailem ankiety zgłoszeniowej;

* dokonanie opłaty przelewem przed terminem kursu;

* każdy kandydat przed przyjęciem na KURS ONLINE, a najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia, musi dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej (może być legitymacja studencka lub dyplom);

a ponadto: dla osób nie będących czynnymi nauczycielami lub czynnymi podharcmistrzami:

- udokumentowanie 3-letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznej z dziećmi lub młodzieżą,

Jeśli jesteś zainteresowany..

już dzisiaj prześlij do nas wypełnioną ankietę online (mailem). Odpowiemy, czy spełniasz warunki udziału. Po zatwierdzeniu udziału przesyłasz dokumenty tradycyjną pocztą i dokonujesz wpłaty. Po dokonaniu wpłaty udostępniamy kurs. Przed udostępnieniem kursu masz prawo z niego zrezygnować, przesyłając stosownego maila, bez żadnych konsekwencji, wpłata zostaje zwracana. Ankietę znajdziesz poniżej, na stronie www.fala.edu.pl w dziale aktualności lub prześlemy Ci ją drogą mailową.email:fundacja.fala@gmail.com;  Tel. kontaktowy: 796 539 290

Cena za KURS  KIEROWNIKA ONLINE: 110 zł/os

Cena za KURS  WYCHOWAWCY ONLINE: 135 zł/os

Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu na numer konta Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA”: 46 2130 0004 2001 0497 4119 0002

 *RABATY*

Przy min. 3 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 10%;

Przy min. 5 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 20%;

Przy min. 8 zgłoszeniach z jednej organizacji/instytucji 30%.

* podana cena kursu online obowiązuje wyłącznie w sytuacji opłacenia kursu przez wszystkie zgłoszone osoby przed jego terminem rozpoczęcia.

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania:

KURS KIEROWNIKA:

ankieta-zgłoszeniowa-2.02-31.03.2015-KIEROWNIK_FALA

KURS WYCHOWAWCY:

ankieta zgłoszeniowa 2.02-31.03.2015 r. WYCHOWAWCA

Zapraszamy na stronę: www.fala.edu.pl Znajdziesz nas również na:

https://www.facebook.com/fala.wroclaw

WAŻNE: obecnie w podpisie ministra jest projekt nowelizacji rozporządzenia z 21.01.1997r. Po jego wejściu w życie zmienią się programy obu kursów i zasady ich zaliczania, co de facto uniemożliwi prowadzenie kursów online. Kursy rozpoczęte przed wejściem w życie noweli mają prawo być zakończone na starych zasadach. Projekt rozporządzenia znajdziesz tutaj :

projekt programów i świadectw

projekt rozporządzenia

Masz problem ? potrzebujesz pomocy? pisz: help@fala.edu.pl

    Skip courses